Latvijas mežsaimniecības uzņēmums

Par augstām cenām pērk īpašumus

SIA "Vertex" – Latvijas mežsaimniecības uzņēmums

  • Latvijas mežsaimniecības uzņēmums ir dibināts ar mērķi būt par videi draudzīgu un sociāli atbildīgu mežu apsaimniekošanas uzņēmumu. Mēs esam 100% Latvijas uzņēmums ar 100% Latvijas kapitālu.

  • Mēs augsti vērtējam dabu savā zemē. Meža apsaimniekošanas pamatā ir saudzīga un cieņpilnas attieksme pret dabas resursiem, ar domu par nākotni un nākamajām paaudzēm.

  • Mūsu kolektīvā strādā atbildīgi un zinoši speciālisti, kuri sevi ir pierādījuši kā godīgus un uzticamus uzņēmuma un sabiedrības partnerus.

Cilvēks – Daba – Vērtība

FSC® (Forest Stewardship Council®)

SIA "Vertex" piedāvā mežistrādi un pērkam mežu īpašumus

Pērkam mežus

 Mežus ar zemi, augošus kokus un cirsmas.

 Jūs varat pārdot arī tikai augošus kokus bez zemes.

 Lauku viensētas.

 Lauksaimniecības zemes – gan iekoptas, gan aizaugušas ar krūmiem.

Vertex – Latvijas mežsaimniecības uzņēmums

 Mēs nodarbojamies ar meža īpašumu iegādi un to apsaimniekošanu (meža atjaunošana – stādīšana, kultūru kopšana, sastāva kopšana, cirsmu sagatavošana).

 Mēs saimniekojam vairāk nekā 1000 ha savās meža platībās, un ar katru gadu tās palielinās.

 Mūsu uzņēmums apsaimnieko savā valdījumā esošos mežus atbilstoši FSC® (Forest Stewardship Council®) principiem un kritērijiem. Mežs tiek apsaimniekots, ievērojot vides, strādnieku un sabiedrības intereses, saglabājot bioloģisko daudzveidību un ievērojot valstī spēkā esošos normatīvos aktus.

SIA "Vertex" stratēģiskie mērķi

Mūsu uzņēmuma darbība balstās uz šādiem stratēģiskiem mērķiem:

  • saglabāt dabas daudzveidību;

  • būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim;

  • kļūt par draudzīgāko privāto mežsaimniecības uzņēmumu sabiedrībā.