Latvijas mežsaimniecības uzņēmums

Par augstām cenām pērk īpašumus

A/S "VERTEX" – Latvijas mežsaimniecības uzņēmums

  • Latvijas mežsaimniecības uzņēmums ir dibināts ar mērķi būt par videi draudzīgu un sociāli atbildīgu mežu apsaimniekošanas uzņēmumu. Mēs esam 100% Latvijas uzņēmums ar 100% Latvijas kapitālu.

  • Mēs augsti vērtējam dabu savā zemē. Meža apsaimniekošanas pamatā ir saudzīga un cieņpilnas attieksme pret dabas resursiem, ar domu par nākotni un nākamajām paaudzēm.

  • Mūsu kolektīvā strādā atbildīgi un zinoši speciālisti, kuri sevi ir pierādījuši kā godīgus un uzticamus uzņēmuma un sabiedrības partnerus.

Cilvēks – Daba – Vērtība

A/S "VERTEX" piedāvā mežistrādi un pērkam mežu īpašumus

Pērkam mežus

 Mežus ar zemi, augošus kokus un cirsmas.

 Jūs varat pārdot arī tikai augošus kokus bez zemes.

 Lauku viensētas.

 Lauksaimniecības zemes – gan iekoptas, gan aizaugušas ar krūmiem.

Vertex – Latvijas mežsaimniecības uzņēmums

 Mēs nodarbojamies ar meža īpašumu iegādi un to apsaimniekošanu (meža atjaunošana – stādīšana, kultūru kopšana, sastāva kopšana, cirsmu sagatavošana).

 Mēs saimniekojam vairāk nekā 1000 ha savās meža platībās, un ar katru gadu tās palielinās.

 Mūsu uzņēmums apsaimnieko savā valdījumā esošos mežus atbilstoši FSC® (Forest Stewardship Council®) principiem un kritērijiem. Mežs tiek apsaimniekots, ievērojot vides, strādnieku un sabiedrības intereses, saglabājot bioloģisko daudzveidību un ievērojot valstī spēkā esošos normatīvos aktus.

A/S "VERTEX" stratēģiskie mērķi

Mūsu uzņēmuma darbība balstās uz šādiem stratēģiskiem mērķiem:

  • saglabāt dabas daudzveidību;

  • būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim;

  • kļūt par draudzīgāko privāto mežsaimniecības uzņēmumu sabiedrībā.